HBCS AUDIT

méltányos finanszírozásért

A méltányos
finanszírozásért

A méltányos finanszírozásért

Adatvédelem, ISO

Integrált Irányítási Rendszer

Minőségpolitika - Információbiztonsági politika

A HBCS Audit Kft. az információk, adatok, valamint az azokat támogató folyamatok és rendszerek üzleti értékét és biztonságának fontosságát felismerve, elkötelezte magát az ISO/IEC 27001:2014 és MSZ ISO/IEC 9001:2015 szabványoknak megfelelő Integrált Irányítási Rendszer működtetése mellett.

A rendszer ismétlő auditja 2018.06.13-14-én sikeresen lezajlott, így tanúsításaink újabb 3 évre, 2021. júniusig érvényesek. Büszkék vagyunk az adatvédelem és információbiztonság terén elért sikereinkre! A HBCS Audit Kft. Integrált Irányítási Rendszerének vezetője Dr. Szentpéteri Szabolcs (szentpeterisz(kukac)hbcs(pont)hu; +36209616810), adatvédelmi felelőse pedig Dr. Kőhalmi Ferenc (kohalmif(kukac)hbcs(pont)hu; +36309998380).

Integrált Irányítási Rendszer

A HBCS Audit Kft. Minőségpolitikája

Hisszük,

hogy felkészült csapatunk munkája nyomán megvalósul a gazdaságilag hatékony egészségügyi ellátás.

Valljuk,

hogy szakembereink tudása hozzájárul a hatékony egészségügyi vezetés fejlesztéséhez.

Küldetésünk

a működőképes, vállalható módszertan és a segítő, felhasználóbarát szoftveres kiszolgálás megteremtése, fenntartása, szupportálása. Szakmailag magas szintű szolgáltatásokkal segítjük az egészségügyi intézeteket, társ szervezeteket.

Célunk,

hogy a ránk bízott feladatokat a legjobb tudásunknak megfelelően hajtsuk végre. A fejlesztéseket partnereink igényeinek megfelelően, előrelátóan, a kor technikai szintjének megfelelően, kezeljük.

Nálunk érték

  • a pontos munkavégzés, a lelkiismeretesség
  • a kreativitás, folyamatos képzés
  • a vállalati politika és célok ismerete
  • a csapatmunka, együttműködés, segítőkészség
  • a jogszabályok és egyéb követelmények megismerése

Módszertanunk

A Minőség és vállalati politikát és stratégiát az évről évre átgondolt és megújított minőségcélokkal kívánjuk elérni. Az integrált irányítási rendszer működtetésével, és eredményességének folyamatos fejlesztésével a megelőző és helyesbítő tevékenységek sorával kívánjuk szolgáltatásunkat, szervezetünket és szabályzatainkat javítani.

Budapest, 2018. május 28.

Dr. Szentpéteri Szabolcs

Dr. Kőhalmi Ferenc

A HBCS Audit Kft. információbiztonsági politikája

A HBCS Audit Kft. felismerve az információk, adatok, valamint az azokat támogató folyamatok és rendszereküzleti értékét és biztonságának fontosságát, elkötelezte magát az MSZ ISO/IEC 27001 szabványnak megfelelő Információbiztonsági Irányítási Rendszer (továbbiakban: IBIR) működtetése mellett.

Célunk, hogy biztosítsuk az információs erőforrások és folyamatok átfogó, magas szintű védelmét, valamint az információ elvesztéséből, illetéktelen kezekbe kerüléséből, sérüléséből eredő károk megelőzését. Az információbiztonság kialakítása, szinten tartása és folyamatos fejlesztése révén hozzá kívánunk járulni a Cég eredményes és hatékony működéséhez.

E célok érdekében, elemezzük az információ keletkezése, feldolgozása, tárolása során végzett folyamatokat, azonosítjuk a biztonsági kockázatokat és meghatározzuk a biztonságos működtetés kritériumait.

Az IBIR alapjául szolgáló intézkedéseket, irányelveket és szabályokat Információbiztonsági Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) rögzítjük, amely minden érdekelt fél számára hozzáférhető, megismerhető. A Szabályzatot az Ügyvezető Igazgató hagyja jóvá.

Az információbiztonsági politika alapelvei

Bizalmasság: A ránk bízott adatokat, információkat a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük, azokat kizárólag illetékes személyek számára, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tesszük hozzáférhetővé. Fokozott figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére, beleértve a munkatársak, ügyfelek adatait és a feldolgozott állományokban található betegadatokat.

Hitelesség, hozzáférhetőség: Biztosítjuk, hogy az arra felhatalmazott felhasználók megfelelő formában és időben hozzáférjenek minden olyan adathoz, információhoz, amelyre az eredményes munkavégzés, teljesítés érdekében szükség van.

Sértetlenség, pontosság: Törekszünk arra, hogy az általunk kezelt információk és az alkalmazott feldolgozási módszerek teljes körűek, sérthetetlenek és pontosak legyenek.

Törvényesség: Az adatok és információk kezelése során mindenkor a hatályos törvények, jogszabályok és egyéb rendelkezések szerint járunk el.

Budapest, 2018. május 28.

Dr. Szentpéteri Szabolcs

Dr. Kőhalmi Ferenc